Realizacja:

Dla naszego Klienta zaprojektowaliśmy linię opakowań na bakalie.

Projekt na zlecenie: Carum
Zakres prac: #carum, #opakowania, #projetkopakowań, liniaopakowań
Rok: 2020-2022