Realizacja:

Ogólnopolski projekt pn. "Wychować człowieka mądrego".

Celem projektu było wdrożenie modelu pracy zapobiegającej wykluczeniu społecznemu ucznia. Projekt polegał na wczesnym rozpoznaniu problemów ucznia i podjęciu działań przywracających go do społeczeństwa oraz wyprowadzających z sytuacji kryzysowej.

Mieliśmy okazję przygotować kompleksową identyfikację wizualną: materiały graficzne, materiały promocyjne do mediów społecznościowych, stronę internetową oraz materiały szkoleniowe (w tym gadżety i wydruki: foldery, ulotki, roll-upy, plakaty, teczki itp). Na tę okazję stworzyliśmy także specjalny projekt mebli (kanapy, fotele, kostki).
Opieka graficzna nad projektem istniała przez cały okres jego trwania.

Projekt na zlecenie: Towarzystwo Edukacji Otwartej
Zakres prac: gadżety, identyfikacja wizualna, poligrafia, projektowanie graficzne, social media, Web design
Rok: 2016-2018