Realizacja:

Dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej dwukrotnie przygotowywaliśmy raporty roczne dotyczące walki z dopalaczami.

Nasza praca nad raportem obejmowała: projekt layoutu, opracowanie dedykowanych infografik, tabeli, wykresów, dobór fotografii, układ treści oraz skład.
Dodatkowo zajęliśmy się wydrukiem gotowych materiałów.

Projekt na zlecenie: Wydawnictwo KA
Zakres prac: druk, infografiki, projekt graficzny, skład
Rok: 2014-2015 / 2019